Strani

petek, 16. september 2016

Zakaj moško/ženski klišeji?

Slovenski prostor je prežet s sovražnim govorom in prežet z ustrahovanjem, s širjenjem nenehno ponavljajočih se stereotipov, slabih zgodb o deprivilegiranih skupinah, o migrantih, o azilantih, o tujcih, o drugačnih, o pripadnikih drugih ver, o istospolno usmerjenih. Zlasti po referendumski razpravi o istospolnih porokah in po vse večji antibegunski histeriji, koelnskih dogodkih ogrožanja žensk, so mediji pričeli z razpihovanjem atmosfere strahu, sovraštva in objavljanja vse bolj klišejskih zgodb o teh tematikah. Mladi danes so preko različnih medijih bombardirani s stereotipi. Prikritega ali odkritega seksizma je vsepovsod in ni sankcionirano na družbeni ravni. Besede kot so feminizem, kot boj za ženske pravice, so danes nezaželene, feministka je danes psovka za žensko, ki se bori za enake možnosti ali za ohranitev tistih pravic, ki so bile nekoč izbojevane. Enake možnosti niso več nekaj samoumevnega in vrednota sama zase. Boj proti diskriminaciji ali pa boj za enakopravnost med spoloma zgleda kot nekakšen anahronizem, saj se v družbeno stvarnost vstavljajo stari vzorci, stari predsodki do spolov, do enakih možnosti in zdi se, kot da je treba vsakič znova začeti od začetka. Mladi imajo le redko znotraj šolskega sistema možnost razpravljati prav o teh tematikah. Šolski sistem je postal produktivističen in vzgojne vsebine nimajo več pomena. Kot da je vse to stvar družine. Družina pa pri 15-18-letnikih nima več tako pomembnega vpliva kot ga ima medvrstniško druženje. Zato se je naše društvo, ki že leta razvija oblike neformalnega dela z mladimi in med mladimi, odločilo, da s svojimi neformalnimi aktivnostmi in z razvojem posebnih metod dela z mladimi in nagovorom javnosti, ukrepa. Zato smo tudi povabil izvrstne, razmišljajoče umetnike in sociologe, da se na svoj način spopadejo s temi klišeji in spodbudijo mlade h kritičnemu razmišljanju in akciji.

*Projekt je omogočilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Ni komentarjev:

Objavite komentar