Strani

ponedeljek, 24. oktober 2016

Protest žensk ob novi potezi OZN

Takole so protestirale ženske ob novi potezi OZN, kjer so inavgurirali MASKOTO ženske, ki naj predstavlja ženske. Nastal je pravi upor vseh uslužbencev OZN zaradi virtualne ženske, le-ta je sploh edina maskota za katerikoli problem, ki ga nagovarjajo ali obravnavajo Združeni narodi. Ženske so obrnile hrbet. Več v videu.

https://www.facebook.com/womenability/?hc_ref=NEWSFEED

Poznavanje stereotipov o moških v šolskih programih

Danes nas je prijetno presenetil članek v Sobotni prilogi Dnevnika Objektiv o Avstraliji in njeni uvedbi tečaja o enakosti spolov. Tam os zaradi dejstva, da je vsak dan ena žrtev, kjer so zaradi tega, ker vsak dan ena ženska umre kot žrtev družinskega nasilja, uvedli od vrtca pa do srednje šole po vertikali učenje o stereotipih o moških, s čimer želijo vplivati na novo kulturo med spoloma, na dvig zavesti o ženskah in moških in njihovi enakopravnosti. Pri tem se nam zdi najbolj pomembno dejstvo, da se ministrstvo za šolstvo zaveda povezanosti izobraževanja, dvigovanja kulture o strpnosti, dvigovanja splošne kulture kot ene od oblik boja prosti nasilju nad ženskami.
Naš projekt je bil namenjen ne le igrivemu in zabavnemu spoznavanju stereotipnih obrazcev, ki prežemajo naše medije, temveč se skuša spopasti na konkretnem polju s povečanimi pojavi nasilja nad ženskami. Bodisi mladimi, bodisi na cesti bodisi v družinskem življenju. Vsako malo bolj poglobljeno pisanje, govorjenje in obveščanje o tem pripomore k postopnemu ozaveščanju.


petek, 21. oktober 2016

Projekt M/Ž KLIŠEJI se izteka

»MDDSZ ni odgovorno za informacije, ki jih vsebuje gradivo, in za njihovo nadaljnjo uporabo, ker predstavljajo poglede avtorja/avtorice.«

Projekt M/Ž klišeji se končuje. Skozi nekja mesecev smo ekipa umetnic, oblikovalk in sociologinj prodirale na teren samoumevnosti stereotipa pri obravnavah spola in spolnih razlik. Ni nam bilo lahko. Časi so takšni, ko se pojavljajo različne nestrpnosti in sovraštva, ki nastajajo na podlagi prevzetih klišejev do moških in žensk. Časi so takšni, da današnjim mladim dekletom ni več podarjeno vedenje o njihovih pravicah, da vse, kar je bilo nekoč izborjeno, se počasi kruši, izničujejo in tudi one same se bodo morale boriti tako kot njihove mame, za priznanje pravic spola, za prenehanje poniževanja in zaničevanja.
Projekt je tako na vizualni kot tud na osveščevalni ravni problematiziral uporabo spolnih razlik, hkrati pa je kritično prevetril določene metode, kjer stereotip postaja praksa, kjer ni več nobene kritičnosti. Sezamovke smo se borile proti samoumevnosti, ki se tako rada vcepi v zavest, ki lahko pripelje tudi do škodljivih ravnanj, zlasti tistih, ki te vzorce zlahka uporabljajo.
Zaradi naraščajočih negativnih pojavov v družbi smo želele opozoriti, da je potrebno dati več poudarka na izobraževanju, usposabljanju, na delu z mladimi.  Zato smo se odločili, da je skupina umetnikov, oblikovalcev, socialnih pedagogov in sociologov na vrsti delavnic in na končni razstavi spodbudila skupine mladih v starosti od 15 do 18 let, da so zbirali in predstavili žensko – moške slogane, zakoreninjene v njihovi okolici, v medijih, ki jih prebirajo, v vsakdanjem življenju, kjer opažajo določene vzorce vedenja do žensk in do moških. Naš cilj je bil, da jih spodbudimo k spopadanju s temi vzorci, četudi jih srečujejo v družini, med prijatelji ali so imeli celo sami o tem že privzeto mnenje, svoje lastne poglede. Vse to bomo skušali vizualizirati in prenesti na tiste vrste obveščanja, ki lahko vplivajo na druge mlade, na njihove vrstnike, da premislijo o svojih klišejskih ravnanjih. Ob delavnicah smo gledali tudi filme na to vsebino, se pozabavali z modo, ustvarjali na različnih delavnicah ročnih spretnosti, kjer smo zamenjali vloge, kjer so fantje delali zgolj tim »ženska opravila« in dekleta »tim. moška«. Za vse udeležence je bil projekt zabaven. Nismo pa želeli ostati le znotraj štirih sten, šli smo tudi na več najbolj obiskanih lokalov od lokalov na Petkovškovem nabrežju, do lokalov na Bregu, do lokalov na Novem trgu in v soseskah kot je Dravlje in Celovški dvoru, kjer smo razdelili prtičke za pod skodelice in kjer smo se pogovarjali z lastniki lokalov in gosti, ki so prebirali sporočila. Bila je to nova izkušnja in zanimiva interakcija.Projekt podpira MDDSZ,

MDDSZ ni odgovorno za informacije, ki jih vsebuje gradivo, in za njihovo nadaljnjo uporabo, ker predstavljajo poglede avtorja/avtorice.

sreda, 19. oktober 2016

Označevanje stranišč

Kako se vam zdi pomembno označevanje na straniščih? Npr. zdaj so v nekaterih deželah že odprli možnost za označitev transgender, tretji spol na vratih? Torej, kakor vam drago, ali pa nova zmeda na transportni liniji....nikoli ne veš, ali si prišel prav ali ne.Kaj pravi najnovejša literatura o ž-m klišejih?


Dve novi knjigi, ki govorita o ameriških dekletih. Avtorica Nancy Joe Sales je naredila več kot 200 intervjujev z mladimi dekleti in ugotovila, da so mlada dekleta danes prek kulture socialnih medijev izjemno izpostavljena seksizmu in hiperseksualnosti. Čeprav zgleda, kot da so ameriška dekleta najbolj privilegirana in najbolj uspešna na svetu, se prav po zaslugi nekajurne vsakodnevne izpostavljenosti socialnim medijem soočajo z on-line grozečo kulturo, kjer so one seksualni objekt. In so prav pred tovrstnimi zlorabami nebogljene, mogoče celo bolj nebogljene kot njihove matere pred 30-imi leti.Predvsem zaradi izpostavljenosti mizogenim šalam, pornografskim podobam in grozečim izjavam o njih sami, ki jim rušijo samopodobo in samospoštovanje.
Če vas ta uvod zamika, si preberite zgornjo kolumno iz New York Review of Books.


torek, 18. oktober 2016

Prijatelji po svetu

Tole nam pošiljajo prijatelji, ki so v svetu, torej nekaj globokoumnih od drugod:

Evo, se ena za na prticek "Moja soproga spada v mojo kuhinjo" http://www.rtvslo.si/svet/nigerijski-predsednik-buhari-moja-zena-spada-v-mojo-kuhinjo/405235

sobota, 15. oktober 2016

Petkova delavnica

Na petkovi delavnici izdelave značk smo se zabavali ob zabavnem komentiranju moško-ženskih vlog. Seveda da smo imele ženske težave s tehničnimi zadevami in smo ugotovile, kako so moški bolj spretni od nas in tako potrdili, da nekateri stereotipi le niso čisto iz trte zviti. Sodelovali so mladi iz BIC, Živilska šola in več mladih iz MPM.

Pravica


Včasih so take izjave, kot jih je imela včeraj Angelca Likovič, prav dobrodošle, saj razvnamejo vsakogar. Tako so se danes celo moški novinarji iz radijske hiše RTV SLO oglasili proti njenim stališčem v zvezi s splavom. Če so mislili (tudi na TV SLO, ki zagovarja pro life stališča in jih tudi favorizira), da se jim bo izšla kampanja proti splavu tako, kot se jim je izšlo Tea party Primčevo gibanje Za otroke gre, so se hudo zmotili. Prav tu si bodo polomili zobe. In mlade ženske, ne dopustite, da vam slučajno v 21. stoletju nekdo vzame vašo svobodno pravico, da odločate o sebi, o svojem telesu in o pravici rojstva. Tako kot tudi ne o kontracepciji etc. Res je, določene pravice so se z neoliberalizmom že izgubile, npr. povozili so nas pri pokojninskem sistemu in povozili so nas pri različnih pravicah iz družinskih in socialnih razmerij.


četrtek, 13. oktober 2016

KAKO se spopadajo z M/Ž stereotipi v Indiji

Ne gre le za stereotipe, gre za obliko, za sprejete vzorce, tradicionalno razumevanje vlog, kaj smejo ženske in kaj moški. Tradicionalno se ujame še v lovke razrednega in religioznega in od tu skoraj ni videti izhoda. Pa vendar ta filmček prikazuje, kako se mlade ženske, Muslimanke, borijo za svojo neodvisnost, samostojnost in kako one razbijajo stereotipe o normalni delitvi vlog med moškim in žensko.
https://www.facebook.com/womenability/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

sreda, 12. oktober 2016

Še nekaj bistroumnih stereotipov danes

Še nekaj bistroumnih stereotipov danes, ki smo jih našli v različnih časopisih in ki nam že nekaj časa dvigujejo pritisk.
"Ženski sadeži morajo biti mehki, moški so slajši trdi.
Ženska parkirišča
Privlačne v telovadnici
Ženska znanost
Postala je vzorna mama in gospodinja.
Moška naj naredita red.
Moški si želijo zrezke, ženske pa torte.
Fantje so poprijeli za fitnes naprave, dekleta pa so bolj trenirala z jeziki"


torek, 11. oktober 2016

Priporočamo

http://aleksandrasaskagruden.blogspot.si/2016/10/vedute-casa-razstava-in-performans-v_11.html?sp

Kaj ovira ženske za vstop v podjetništvo?

Povezane in uspešne, Ekonomski potencial žensk v Sloveniji, september 2016
Marta Turk: Žensko podjetništvo je priložnost za družbo
str.10-11
Kaj ovira ženske za vstop v podjetništvo:
1. velika delovna obremenitev in dvojna vloga v službi in doma
2. premalo samozavesti in zamozaupanja
3. pomanjkanje socialnega kapitala v poslovnem okolju in tudi domače podpore, nestimulativno šolsko okolje, ki bi promoviralo ženske kot voditeljice podjetij ali kot podjetnice ter stereotipi v družbi
4. izključenost iz tradicionalnih poslovnih mrež in manjše možnosti dostopa do informacij
5. strah pred tveganjem pri najemanju posojil in po drugi strani diskriminatoren odnos posojilodajalcev do ženskih podjetniških projektov
6. stereotipi v zvezi z ženskami v poslu, češ, da so "ženska podjetja" pravzaprav neke vrste ženski hobi oz. da gre za "prisilno podjetništvo" zaradi zagotavljanja preživetja in socialne varnosti.

ponedeljek, 10. oktober 2016

Kako napredujemo pri M/Ž vlogah v družini, v delitvi del, v vzgoji za enake možnosti?


Alenka Švab in Nataša Zavrl sta se v svojih študijah zadržali pri tako imenovanem novem očetovstvu, novem materinstvu in odgovornem starševstvu. Današnji oče je soočen z veliko večjimi zahtevami za vključevanje v družino in pri delitvi dela v družini, ne glede na to ali sta zaposlena oba starša ali samo oče ali samo mati. Ženske v vsakem primeru pričakujejo od moških odgovornejšo vlogo pri skrbi za vsakdanje življenje družine, zlasti pri skrbi za otroke. Od današnjega očeta se pričakuje mnogo več. Princip enakopravnosti obeh spolov ali enakih možnosti za oba spola se najprej preizkusi prav v tej vsakdanji praksi, znotraj družine in pri vsakodnevnih opravilih. Tu gre za medsebojne odnose dveh odraslih in ženske so manj tolerantne do neenakosti, do nepravične razdelitve opravil med zakoncema ali skupno živečimi, kot je bilo to značilno v strogo patriarhalni družbi. Še vedno se glorificira in mistificira materinstvo, vendar pa se kar precej moških zaveda lastne vloge očetovstva (od tod tudi nastanek gibanja očetov in njihovo združevanje v društva) in vključevanje v različne aktivnosti, ki so še do pred kratkim veljale za izrazito »ženska opravila«.
Vendar pa očetovstva ne dojemamo zgolj kot nekaj funkcionalnega, torej z vidika, kaj vse oče naredi, temveč je bolj pomembna čustvena komponenta očetovstva. Ali se je ta tudi spremenila in kakšen odnos imajo otroci do svojih očetov? Ali gre s za določene stereotipe, kjer je oče potreben šele, ko otrok dopolni tretje leto (Benjamin Spock), ali ko ga je treba strogo prijeti, ga morda vpeljati v svet seksualnosti, ga naučiti »moškosti« itd.

nedelja, 09. oktober 2016

Žensko imam privezano le v avtu (Val 202)

Praktično v vseh prilogah Dela, ki naj bi bil resna časopisna hiša, mrgoli predsodkov predvsem do žensk.
Zdi se, kot da so vsi, ki delajo na reklamah in reklamnih agencijah, vsi, ki se osredotočajo na nakupovalne tarče, nagnjeni k obravnavi seksističnih predpostavk enega ali drugega spola. Vendar prednjačijo predsodki pri ženskah.
V eni od prilog Dela se srečamo s trditvijo:

Ženske menda kupujemo več zaradi nenasitnega apetita po čevljih, torbicah in vsem, kar se sveti. Zveni znano?
Banalno. Torej, kompulzivne ženske nakupujejo svetleče stvari. Nekako tako kot tatinske srake napadajo vse, kar se sveti. In modni zapovedovalci lahko spet udarijo nov modni slog, ki zapoveduje, kaj naj ženske nakupujejo, saj so ja ženske. Njihovo ženskost opredeljujejo pravi nakupi.
No, delove reklame niso prizanesljive včasih tudi moškim, čeprav posredno spet udarjajo po ženskah. Npr. Objava reklame za zaposlitev v podjetju Schwarzmann. "Ni za mamine sinčke", se glasi. Torej mamini sinčki nimajo kaj iskati v tako moških službah.
KAj pa RADIO Slovenija? Val 202?
Je kaj bolšji, se da pričakovati, da je med poslušalstvom kar ogromno žensk in to tudi poročenih. V reklami (ki naj bi bila kampanja za varno vožnjo) se je znašla tale cvetka:

Žensko imam privezano le v avtu.
Pravzaprav nedopustne domislice, ki se nakaterim zdijo celo smešne, uidejo izpod "budnih" oči urednic ali urednikov.
Ni dovolj, da se razburjamo doma, potrebno bo opraviti s takimi šovinističnimi in seksističnimi izjavami drugače. Zakaj ne bi ženske odpovedale plačevanje naročnine takemu radiu, ki dopušča šovinistične izpade, ker to ni bila izjava, ki je ušla tako mimogrede, to je bila kampanja za varno vožnjo v prometu. Verjetno tisti, ki vidijo v ženskah le potrošnice in nakupovalke, le tiste, ki jih je treba privezati (raznorazne fantazme, zakaj žensko privezati....), tudi ne morejo razumeti posledic svojih besed, razen takrat ko se jim zgodi bumerang. Ko ženske odpovedo svojo pokornost!
sobota, 08. oktober 2016

Vstop v območje brez predsodkov

Sezam vas vabi, da odprete vrata polna predsodkov. Vstopite naprej in se soočite za neenakostmi v vsakdanjem življenju.

Odprite vrata v svet brez predsodkov.

Vabimo vas, da sodelujete v naših poizkusih senzibiliziranja mladih o problemih neenkosti po spolu. Napišite nam kakšno vašo izkušnjo, takšno ali drugačno, sodelujte z nami v blogu. Ne grizemo.

Za Sezam: Nada Kirn Špolar

petek, 07. oktober 2016

Moj okras je mož

Moj okras je mož (Ona, 19.1.2016)
Jaz brez dvoma s svojim partnerjem živim avanturo. Zanj se uredim, kot sem se, ko sva se spoznavala, zapeljevala. Še vedno si želim biti tudi v spalnici zanj poželjiva (Onaplus 5.7.2016)
Doma pri pospravljanju bodi vedno urejena in v seksi oblačilih, sploh če je mož doma. (Ona 26.7. 2016)
 
Feminizem zadnjih 10 let kot da spi....Vendar ni vse tako rožnato, da bi lahko miroval. Pri pravicah žensk se vidi, da obstaja določena regresija. Če pa bi naštevali statistične podatke o pretepenih ženskah, o posiljenih ženskah, o množičnih posilstvih kot kriminalnem sredstvu poniževanja in podrejanja žensk, o žrtvah nasilja, o samohranilkah, o vsem neenakostim, ki smo jim priča v delovnem procesu, na delovnem mestu, potem bi videli, da je še kako potreben ta novi prebujeni feminizem. Pa vendar ženske same (primer revije Ona) zavzeto sprejemajo teze o svojem spolu, ki mora biti vedno na uporabo moškemu, tudi ko čisti tla ali stranišče, tudi ko kuha pečenko ali klobase za svojega partnerja, vedno mora biti zapeljiva. Dejstvo je, da so urednice One ženske in večina kolumnistk tudi. Toda to še ne pomeni, da bodo zastopale stališča spola, ne, v imenu novih uredniških politik bodo vzdrževale podobo žensk tako, da bodo časopisi polni reklam, ki bodo to žensko zasipale z imperativi, kakšna mora biti. Kakšno spodnje perilo si mora kupiti, katere kreme sodijo na njen obraz in s katerimi dišavami se mora odišaviti.Objavljali bodo slike fotomodelov in retuširali prej-potem ženske podobe. Ženske pa si bodo dopuščale, da sem jim vsiljuje ta nova podoba: Bodi lepa za vsako ceno. Češ saj svojo podobo si lahko z minimalnimi posegi izboljšaš in nekoga boš s tem osrečila. Ko je ta ženska še mlada, se da vse to narediti z minimalnimi posegi pri frizerju/frizerki, kozmetičnem salonu etc. Kasneje te retušira novodobni lepotni kirurg, ali pa to celo naredi njegov sin in mastno zaračuna.
Ko si ženska prilepi brke, nastane preobrat! Ko je v 19. stoletju obleka hlače tudi. Ko je začela voziti avto prav tako. Ko je šla prvič na volitve in ko se danes bojujejo za ohranitev pravice, da odloča o svojem telesu, o splavu.
Iz zgornjih citatov se da videti, kako se morajo ženske danes ponovno bojevati tudi za seksualno svobodo.Celo njihove mame so imele to svobodo. In zdi se, kot da se hčerkam godi slabše kot njihovim mamam.

četrtek, 06. oktober 2016

Zakaj so ženske še vedno objekt?

Biti lepa" je v teh časih velik diktat. Kot da je edini užitek današnjega sveta v tem, kar je vidno navzven, v podobi, v opredmetenju. Primerjava dekleta, žensk in avta kot igračke za moške je sicer resda dolgoletna fantazma moškjega sveta, ki se je najbolj izkazovala na avtomobilskih sejmih, kjer so lepotice igrale vlogo avta.
Še večji diktat današnjega časa je "Biti vedno lepa in zraven še uspešna v službi". Gre za premik od hedonizma, uživanja življenja, v iskanje uspešnosti v službi. Te pa so še zmeraj slabše plačane od moških, ženske, kljub boljši izobraženosti ali izobrazbeni stopnji zasedajo slabša delovna mesta, več je tudi brezposlenih in več kot 70% jih živi v enostarševskih družinah. Kar pomeniu, da ženske prevzemajo tisto nevidno manj priznano in družbeno manj opevano stvarnost, kjer se ženski pripiše skrbstveno delo.
Problem pripisovanja vlog ali diktat nekihzunanjih zahtev, kakšna mora biti sodobna ženska, je izvor vrste frustracij, nevroz in težav žensk, ki ne zmorejo več toliko vlog, ki ne zmorejo več domačega neplačanega dela in opravljanja perfektnega gospodinjstva. Ženske se počutijo vse bolj utrujene, ne počutijo se dobro, podredijo se temu pritisku. Ženske razvijajo nekakšne modele hiper odgovornosti, individualnosti in s tem osamljenosti. Na eni strani odrkivajo same sebe, na drugi pa se čutijo eksistenčno utrujene (zlasti matere samohranilke)
Današnja ženska si želi trenutka novega ravnotežja med tem, koliko skrbi za druge in koliko drugi skrbijo zanjo. Hoče čas zase in brez plenov, ne želi živeti pod stalnim pritiskom hitenja, želi si, da se za trenutek laho oddahne. Želi se smejati, vendar ne slabim šalam na svoj račun in na račun "blondink". Ne želi si postati moški, da bi se osvobodila ali emancipirala, temveč želi ponovno premisliti svoj spol po koščkih in sestavljeno v celoto, brez diktatov, in se relizirati kot ženska."

sreda, 05. oktober 2016

Zakaj izbiramo citate?

Zato ker se ravno preko jezika vidi, kako se je znižala kultura v odnosu med moškim in žensko. Če analiziramo vrsto resnih časopisov in revij ali pa izjav ljudi na najbolj odgovornih mestih (med drugim se tudi nova ministrica za finance ob predstavitvi nagovarja v moškem spolu, ona je minister in ne ministrica) vidimo, da je v javni rabi ogromno nepravičnih in seksitičnih oznak predvsem žensk, ogromno poenostavitev in "večnih" resnic, s katerimi se morajo spopadati današnje mlade ženske in moški. Problem nastane, ko ni nikogar, ko bi se temu zoperstavljal in ko ni več želje, da bi se te večne resnice ovrglo. Uporaba moškega spola pri poklicih, pri prevzemanju določenih vlog v družbi, prevzemanju odgovornejših delivnih mest, kjer se zdi, kot da ne obstaja besed ženskega spola, je le vrh take ledene gore, ki izvira iz patriarhalnega obvladovanja življenja.In seveda, kjer je ženska objekt in ne subjekt.Direktorica gospodinjstva

Še vedno, tudi v 21. stoletju gre za bistveno vprašanje neenakopravnosti odnosa med moškim in žensko: odpravo neplačanega gospodinjskega dela, gre za delitev dela v gospodinjstvu in gre za odpravo stereotipov o ženskih in moških poklicih, delu, sposobnosti, zmožnostih, nadarjenosti, gre za odpravo vzgojnih konceptov, ki sprejemajo ženske kot bolj gospodinjske in moške kot bolj šefovske. Ali je mati srečna, ker je tudi  direktorica gospodinjstva in ali je oče zadovoljen, ker je šef v službi? Ali se neenakopravnost začne v tem sprejemanju vlog?

Nekaj informacij za nazaj


25.5., 26.5. in 27. 5. 2016 od 12:00 - 13:30 dogajanja na temo M/Ž klišejev s poudarkom na enakost spolov/delavnice v MPM na Zaloški 55, mentorji in vodje delavnic: Maja Ramšak, Andrej Kurent, Bor Kirn in Leja Markelj:
1. Dijakinje so v začetku tedna dobile nalogo, da preberejo v naprej pripravljeno enostavno razlago pojmov (npr. kaj je biološki spol, kaj je družbeni spol, kaj je enakost/neenakost spolov, družbene vloge M/Ž ...). Poiskale naj bi vsaj 3 stereotipne izjave o moških in o ženskah v medijih (revijah, internet, časopis, reklame, v filmih/serijah (na TV-ju));
2. Skupina mladih iz BIC, Živilska šola in mentorji iz MPM so najprej debatirali o razumevanju vnaprej poslanih pojmov.
3. Potem je sledila predstavitev - na kateri bodo zanimivosti o vlogah M/Ž tako na političnem in gospodarskem področju, na področju izobraževanja, nasilja, glede odločanja, tudi vloge v družini ...
4. Nato smo spremljali zanimiv video o enakosti/neenakosti spolov.
5. Do konca tedna so zbirale citate iz različnih revij (Cosmopolitan, Ona, Omaplus, Naja, Jana etc, različni časopisi (Delo, Dnevnik ...) Nato je sledila delavnica, na kateri se je izdelal plakat z vsemi možnimi seksističnimi in mačističnimi izjavami, tudi stereotipi o Ž/M ("Bejba mora biti huda" in podobne).
6. Debata je potekala:
- o vlogah v njihovi družini;
- o vlogah v šoli (vloge dijakinj in dijakov);
- o homoseksualcih, transvestitih ...
- o njihovih občutenjih/mnenjih glede njihove vloge kot Ž;
7. Snemali smo različne izjave/mnenj o enakosti spolov
8. Na koncu pa opravile evalvacija na delavnico :)ponedeljek, 03. oktober 2016

Definicija Kaj so stereotipi/predsodki

Predsodki so nepreverjena in neutemeljena stališča do socialnih skupinKognitivna komponenta je sicer zelo močna, toda informacije so napačne. Sproža zelo močna čustva in je zelo odporno na spremembe, zlasti ker bi te rušile občutek lastne večvrednosti in privilegijev. Predsodki se nanašajo na pripadnike skupin, do katerih smo pozitivno ali negativno čustveno naravnani. Posameznika vrednotimo zgolj na podlagi njegove skupinske pripadnosti. Pogosto delujejo predsodki mimo zavedne kontrole. Prevzeti so avtomatično in glede na druga stališča razviti že zelo zgodaj. Predsodke imamo vsi, razlika je samo v tem, koliko se lastnih predsodkov zavedamo in kdo je žrtev le-teh. Prav tako je lahko žrtev predsodkov katerakoli družbena skupina in katerikoli vidik posameznikove identitetespol in seksualne preference, videz, bolehanje, fizično stanje, poklichobiji.
Vir: Wikipedia

Javna občila citati

Javna občila, posebej še ženske revije, otroške revije, revije namenjene staršem in priročniki za starše stereotipno in klišejsko obravnavajo moško in žensko vlogo (»Dedec naj bo dedec!«« Ženska naj ostane predvsem ženska!«« Radi so glavni«, »Kot smo ugotovili, bodo fantje vedno ostali fantje«). Prav tako je polno nasvetov ženskam, kako naj bodo suhe (lepe, seksi, npr Revija Ona« Doma pri pospravljanju bodi vedno urejena in v seksi oblačilih, sploh če je mož doma!«) in kako naj se ličijo, oblačijo, da bodo pritegnile pozornost moških  (Onaplus,5.7.2016 »Jaz brez dvoma s svojim partnerjem živim avnaturo. Zanj se uredim, kot sem se, ko sva se spoznavala, zapeljevala. Še vedno si želim biti tudi v spalnici zanj poželjiva.«). Veliko ugotovitev se predstavlja kot znanstvena dognanja in se jih predstavlja kot večne resnice, ki se ne bodo nikoli spremenile. O drugih se govori, kot da so plod najnovejših odkritij, zadaj pa stoji plačana reklama določenega proizvajalca. Avtorice projekta M/Ž klišeji in njihove prijateljice že dalj časa zbirajo različne povede, citate v vseh teh revijah, pa tudi šolskih učbenikih. Vsi te slogani so lahko sami zase zelo zabavni. Smešni, ko pa jih zberemo v veliko zbirko, postanejo strašljivi.