Strani

ponedeljek, 03. oktober 2016

Definicija Kaj so stereotipi/predsodki

Predsodki so nepreverjena in neutemeljena stališča do socialnih skupinKognitivna komponenta je sicer zelo močna, toda informacije so napačne. Sproža zelo močna čustva in je zelo odporno na spremembe, zlasti ker bi te rušile občutek lastne večvrednosti in privilegijev. Predsodki se nanašajo na pripadnike skupin, do katerih smo pozitivno ali negativno čustveno naravnani. Posameznika vrednotimo zgolj na podlagi njegove skupinske pripadnosti. Pogosto delujejo predsodki mimo zavedne kontrole. Prevzeti so avtomatično in glede na druga stališča razviti že zelo zgodaj. Predsodke imamo vsi, razlika je samo v tem, koliko se lastnih predsodkov zavedamo in kdo je žrtev le-teh. Prav tako je lahko žrtev predsodkov katerakoli družbena skupina in katerikoli vidik posameznikove identitetespol in seksualne preference, videz, bolehanje, fizično stanje, poklichobiji.
Vir: Wikipedia

Ni komentarjev:

Objavite komentar