Strani

torek, 11. oktober 2016

Kaj ovira ženske za vstop v podjetništvo?

Povezane in uspešne, Ekonomski potencial žensk v Sloveniji, september 2016
Marta Turk: Žensko podjetništvo je priložnost za družbo
str.10-11
Kaj ovira ženske za vstop v podjetništvo:
1. velika delovna obremenitev in dvojna vloga v službi in doma
2. premalo samozavesti in zamozaupanja
3. pomanjkanje socialnega kapitala v poslovnem okolju in tudi domače podpore, nestimulativno šolsko okolje, ki bi promoviralo ženske kot voditeljice podjetij ali kot podjetnice ter stereotipi v družbi
4. izključenost iz tradicionalnih poslovnih mrež in manjše možnosti dostopa do informacij
5. strah pred tveganjem pri najemanju posojil in po drugi strani diskriminatoren odnos posojilodajalcev do ženskih podjetniških projektov
6. stereotipi v zvezi z ženskami v poslu, češ, da so "ženska podjetja" pravzaprav neke vrste ženski hobi oz. da gre za "prisilno podjetništvo" zaradi zagotavljanja preživetja in socialne varnosti.

Ni komentarjev:

Objavite komentar